Original top2 %ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf %ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf

Βιογραφικό

 

Πιστοποίηση στο σύστημα Incognito (γλωσσική ορθοδοντική), και στα συστήματα Orthocaps και eCligner (διάφανοι νάρθηκες)

http://www.orthocaps.com/patients/practitioner-search/
http://gr.ecligner.com/sub_05_01.php?page=2&page_name=&menu_name=&search_type=&search_name=&sort_name=&sort_type=