Original top2 %ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf %ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%bf

Ορθοδοντική ενηλίκων

Η ορθοδοντική θεραπεία πλεόν αφορά όλες τις ηλικίες. Είτε για την αισθητική αποκατάσταση του χαμόγελου, είτε για την διευκόλυνση άλλων οδοντιατρικών θεραπειών (πχ ανόρθωση δοντιών και άνοιγμα χώρου για τοποθέτηση εμφυτεύματος, για την αποκατάσταση περιοδοντικά θεραπευμένων δοντιών κα)

Η θεραπεία των ενηλίκων διαφέρει σε 2 σημαντικά σημεία από αυτή των παιδιών. Αφ’ ενός οι οδοντικές μετακινήσεις γίνονται πιο αργά, και αφ’ ετέρου, επειδή η ανάπτυξη του σκελετού έχει ολοκληρωθεί, σε περίπτωση σκελετικών ανωμαλιών καταφεύγουμε σε εξαγωγή μονίμων δοντιών ή σε συνδυασμό με ορθογναθική χειρουργική.

Οι ενήλικοι ασθενείς έχουν αυξημένες αισθητικές απαιτήσεις, γι αυτό και η θεραπεία τους περιλαμβάνει :

- κεραμικά αισθητικά brackets
- γλωσσική ορθοδοντική
- διάφανοι νάρθηκες

Κεραμικά Brackets